biegniepodleglosci19

V Działdowskie Biegi Niepodległości. Działdowo 11.11.2019r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

R E G U L A M I N

V DZIAŁDOWSKIE BIEGI NIEPODLEGŁOŚCI

 

1.CEL BIEGU

- Uczczenie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

- Propagowanie zdrowego stylu życia i popularyzacja biegania jako formy sportu i rekreacji.

- Promocja miasta Działdowa.

- Integracja społeczności lokalnej i zachęcenie kolejnych osób do uprawiania sportu.

 

2.ORGANIZATORZY

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie

przy współudziale Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie

i Urzędu Miasta Działdowo.

 

3.TERMIN I MIEJSCE BIEGU

- 11.11.2019r , START - bieg dla dzieci rocznik 2007 i młodsi dziewczęta godz. 17:00,
chłopcy godz. 17:05.

bieg dla młodzieży rocznik 2006-2005 dziewczęta godz. 17:10,

chłopcy godz. 17:20

bieg główny godz. 18:00.

- Działdowo, start i meta biegu głównego i biegu młodzieży rocznik 2006 - 2005 na ulicy Wł. Jagiełły przy Szkole Podstawowej Nr 1,

-W biegu dla dzieci rocznik 2007 i młodsi– start Pl. Mickiewicza, meta jak w biegu głównym.

- W dniu zawodów biuro czynne od godz. 1600 do 1730.

- Baza dla zawodników znajdować się będzie na obiektach Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Jagiełły

- Parking na Placu Piłsudskiego, wjazd od ul. Męczenników lub ul. Kościuszki

 

4.TRASA BIEGU

- Bieg główny składa się z dwóch pętli 2,5 km i przebiegać będzie ulicami: Jagiełły, Hallera,
Łąkowa, Katarzyny, Młyńska, Górna, Pl. Mickiewicza, Poprzeczna, Mazurska,Pl.1 Maja

dookoła, Skłodowskiej , Pocztowa, Jagiełły, Hallera, Skłodowskiej-Curie, Boya Żeleńskiego
do Jagiełły,

- Bieg dla młodzieży rocznik 2006-2005 ulicami: Jagiełły, Plac Mickiewicz (pełne okrążenie) i ul. Jagiełły w przeciwnym kierunku do poprzedniego (bieg bez pomiaru czasu).

-Bieg dla dzieci rocznik 2007 i młodsi start z Pl. Mickiewicza (obok apteki), ulicą Jagiełły do met (bieg bez pomiaru czasu)

- Biegi będą się odbywały przy ograniczonym ruchu kołowym , zawodnicy poruszają się prawą stroną drogi.

- Trasa oznakowana, zabezpieczona, zamknięta dla podłużnego ruchu kołowego.
Dozwolony będzie kołowy ruch poprzeczny w miejscach i momentach gdy nie będzie
zawodników w danym miejscu

 

5.WARUNKI UCZESTNICTWA / ZGŁOSZENIA

- Biegi dla dzieci i młodzieży – zgłoszenia na listach dokonują nauczyciele
do dnia 8 listopada br. w biurze MOSiR w Działdowie. Indywidualnie można
zgłaszać się w dniu zawodów na godzinę przed startem w biurze zawodów
obowiązkowo z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (druk do pobrania
na stronie http://bieginiepodleglosci19.chiptiming.pl/

Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 8 listopada br. drogą elektroniczną, link do rejestracji: http://bieginiepodleglosci19.chiptiming.pl/

W biegu głównym obowiązuje limit uczestników - 250 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata startowa nie będzie pobierana.

Zgłoszenie udziału w biegu oznacza że, zgłaszający zapoznał się i akceptuje regulamin
imprezy, złoży oświadczenie o zdolności do udziału w biegu w trakcie odbioru numeru
startowego. Osoby, które nie ukończyły 18 lat obowiązkowo składają pozwolenie rodzica
lub opiekuna prawnego.

- Zgłoszenia drogą elektroniczną, wzór oświadczenia i pozwolenia do pobrania na stronie:
http://bieginiepodleglosci19.chiptiming.pl/

 

 

6.ŚWIADCZENIA

- Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma numer startowy i czip (po biegu do zwrotu).

- Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety startowe.

- Zabezpieczenie medyczne: karetka ratownictwa medycznego.

- Do dyspozycji zawodników zabezpieczamy przebieralnie, prysznice, umywalki, toalety

i możliwość zostawienia rzeczy w depozycie na terenie Szkoły Podstawowej nr.1.

- Dla wszystkich uczestników na mecie posiłek

 

7.KATEGORIE WIEKOWE

- W biegu głównym mają prawo startu zawodnicy urodzeni w 2003 r i starsi.

Klasyfikacja prowadzona będzie w kategoriach:

Kobiety Open Mężczyźni Open

Kobiety 16-29 lat Mężczyźni 16-29 lat

Kobiety 30-39 lat Mężczyźni 30-39 lat

Kobiety 40-49 lat Mężczyźni 40-49 lat

Kobiety 50 lat i starsze Mężczyźni 50-59 lat

Mężczyźni 60-69 lat

Mężczyźni 70 lat i starsi

 

8.NAGRODY

W biegu głównym:

Kobiety Open miejsca I – III puchar i nagroda rzeczowa

Mężczyźni Open miejsca I – III puchar i nagroda rzeczowa

Kobiety Kategorie Wiekowe miejsca I – III statuetka
Mężczyźni Kategorie Wiekowe miejsca I – III statuetka

W biegach młodzieży rocznik 2005-2003:

Dziewczęta miejsca I – III puchar i nagroda rzeczowa

Chłopcy miejsca I – III puchar i nagroda rzeczowa

W biegach dzieci rocznik 2006 i młodsi:

Dziewczęta miejsca I – III puchar i nagroda rzeczowa

Chłopcy miejsca I – III puchar i nagroda rzeczowa

Nagrody nie dublują się.

 

9.UWAGI KOŃCOWE

- Limit czasu w biegu głównym wynosi 45 minut.

- Organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

wypadków (NW). Zawodnik jeśli nie posiada takiego ubezpieczenia w miejscu pracy czy
nauki, może się ubezpieczyć we własnym zakresie.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane z winy uczestników
i za rzeczy zaginione.

- Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

- Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu.

- W sprawach spornych i nieujętych regulaminem decydować będzie organizator.

 Oświadczenie niepełnoletni:https://drive.google.com/file/d/1tYJXTBhuMWbFYMCbDpnSyXjIPuT3DIui/view?usp=sharing

Oświadczenie pełnoletni: https://drive.google.com/file/d/1qAisBgblhF2L-7efq3zkHmQKE7NS7aKw/view?usp=sharing

Mapa bieg główny: https://drive.google.com/file/d/1oWpiE2fAg2Dc-3IZ7xzcLKDFt4eAAKFF/view?usp=sharing

 


Wyniki

Mężczyźni OPEN.pdf
Mężczyźni kat_wiek.pdf
Kobiety OPEN.pdf
Kobiety kat_wiek.pdf

Aktualności